Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a zákonné požadavky na zveřejnění údajů či informací: platnost aktuálního letáku je vždy uvedena na výtisku. Provozovatelem rozvozové pizzerie je společnost PIZZA PANDA s.r.o., Resslova 1253/17a, 500 02 Hradec Králové, IČ: 11 77 22 71, zaps. v OR u KS Brno, spis. zn. C 124712. Obchod se realizuje na obecném principu doručení objednaného zboží na dobírku na základě předešlé závazné objednávky, a to do všech částí měst Hradce Králové a Pardubic a jejich okolí s vyhrazeným právem nezavézt vybrané oblasti a požadavkem na osobní odběr. Minimální cena objednávky určené k rozvozu je 179,- Kč. Objednávka na rozvoz musí vždy obsahovat alespoň 1 pizzu z aktuální nabídky. Platba může být zákazníkem uskutečněna v měně CZK hotově nebo platební kartou (nutno nahlásit předem), dárkovými nebo VIP poukázkami, dále i vybranými typy a druhy gastropoukázek a stravenek, a to včetně e-stravenek (stravenkové karty). V případě objednání přes portál "Dáme jídlo" je možná platba i on-line.

Obalový materiál na pizzy vyhovuje hygienickým požadavkům na výrobky určené pro styk s potravinami dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1935/2004, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ CR č. 38/2001 Sb. Informace dle směrnice 2000/89 ES v kontextu směrnice EU 1169/2011 - veškeré námi vyráběné produkty obsahují nebo mohou obsahovat všechny alergeny. Jejich seznamy jsou vyvěšeny na provozovně, uvedeny na těchto stánkách a v letáku. Čísla doposud zjištěných alergenů jsou pak vždy uvedena číslem v závorce u každé konkrétní pizzy. Alergeny: 1 - obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice 2 - korýše a výrobky z nich, 3 - vejce a výrobky z nich, 4 - ryby a výrobky z nich, 5 - podzemnici olejnou (arašídy) a výrobky z nich, 6 - sójové boby (sója), 7 - mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), 8 - skořápkové plody, konkrétně: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich, 9 - celer a výrobky z něj, 10 - hořčice a výrobky z ní, 11 - sezamová semena (sezam) a výrobky z něj, 12 - oxid siřičitý a siřičitany v koncentraci vyšší než 10mg/kg, vyjádřený jako celkový SO2, 13 - vlčí bob a výrobky z něj, 14 - měkkýši a výrobky z nich, dle nař. EP č. 2000/13 O poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Alkoholické nápoje (pivo a víno) a tabákové výrobky (cigarety) jsou prodávány pouze osobám starším 18-ti let.

Všechny akce a slevy musí být uplatněny již při objednávce a nelze se jich dožadovat zpětně, přičemž každá akce, sleva či speciální nabídka je přesně definována a nelze je sčítat, jinak kumulovat, uplatňovat současně. Speciální nabídky, slevy či akce mohou být kdykoliv bez náhrady zrušeny. Rozhodující informaci o aktuální platnosti obdrží zákazník vždy nejpozději při objednávce od zákaznického servisu. Shora uvedené spol. si vyhrazují právo na posouzení a odmítnutí nereálných, neobvyklých či jinak nestandardních objednávek.

Termín doručení objednávky zákazníkovi vždy sdělí zákaznicky servis s ohledem na aktuální situaci, a to s přiměřenou tolerancí.

O doručení objednávky, které je vždy zdarma, dle výše její hodnoty do vzdálenějších oblastí, tedy mimo centra měst Hradce Králové a Pardubic, rozhodne vždy zákaznický servis, což se týká především okolních vesnic.

Veškeré osobní údaje při shora definovaném obchodním styku jsou přísně důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění zajištění a realizace obchodu. Osobní údaje nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě. Interní směrnicí a stanovenými postupy je maximálně zajištěna ochrana práv s tímto souvisejících a v tomto kontextu je zejména je kladen důraz na ochranu práv na zachování lidské důstojnosti a na ochranu práv proti neoprávněnému zásahu do soukromého a osobního života. Dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a dle Nařízení (EU) 2016/679 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Dobrovolný souhlas se shromažďováním a zpracováním předmětných osobních údajů pro účely shora popsaného obchodního vztahu lze kdykoliv odvolat, a to písemným vyjádřením nesouhlasu zaslaným na adresu sídla společnosti dle údajů v OR.